จุดถ่ายรูป-อุโมงค์เสาแดงโทริอิ


จุดถ่ายรูป-อุโมงค์เสาแดงโทริอิ

จำลองจาก อุโมงค์เสาโทริอิ ของศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่เขตฟูชิมิ กรุงเกียวโต ซึ่งเป็นที่รู้จักกันจากเสาโทริอิจำนวนมากที่วางเรียงรายเป็นแนวยาวจำนวนหลายพันต้นเรียงรายรอบเชิงเขาและยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเล็กๆ อีกมากมายตลอดระยะทาง 4 กิโลเมตร บรรดาเสาโทริอิที่มากมายของศาลเจ้าแห่งนี้ ล้วนเป็นศรัทธาจากบริษัท ห้างร้านและโรงงานในญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละต้นจะมีการจารึกผู้บริจาคไว้ มีความเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตย์ของเทพเจ้าและจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาให้ความเชื่อเรื่องเสาโทริอิเป็นประตูทางกั้นระหว่างโลกมนุษย์กับโลกที่มีเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ ประตูนี้มักมีสีแดงหรือส้ม แต่เดิมคนญี่ปุ่น มีความเชื่อว่าสีแดงเป็นสีของเปลวเพลิง และเป็นสีที่เป็นตัวแทน ของสิ่งมีชีวิต และมีพลังในการปัดเป่าวิญญาณและสิ่งชั่วร้าย การที่ใช้สีแดงหรือสีส้มเป็นประตูทางเข้าวัดหรือศาลเจ้านั้นเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามายังเขตของเทพเจ้าได้

Cr. https://www.flickr.com/photos/peter-rabbit/, www.ikidane-nippon.com/th

Back To Top