กิจกรรมให้อาหารปลาคราฟ


กิจกรรมให้อาหารปลาคราฟ

ให้อาหารปลาคราฟ

  • จุดขายอาหารปลา อยู่ตรงซุ้มขายของหน้าปราสาท
  • จุดให้อาหารปลา คือบ่อข้างปราสาท โดยท่านสามารถให้อาหารปลาบริเวณซุ้มม้านั่งหรือใต้ปราสาทได้ และของดให้อาหารปลาตามแนวหินเนื่องจากทำให้ปลาได้รับปลาเจ็บ
Back To Top