ปราสาทฮิโนกิ


ปราสาทฮิโนกิ

จำลองจาก ปราสาททองวัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดนิกายเซน หนึ่งในวัดดัง ตั้งอยู่ที่เกียวโต ความเป็นเอกลักษณ์ของวัดที่ไม่เหมือนใคร ตัวตำหนักอาคารสีทอง 3 ชั้น มีความสูง 12.5 เมตร โดยชั้นล่างจะเป็นโครงสร้างไม้ปิดด้วยผนังสีขาวเรียบ สองชั้นบนเป็นสีทองที่ทำจากการใช้แผ่นทองคำค่อยๆ รังสรรค์ให้มีสีทองเหลืองอร่ามสะท้อนผิวน้ำ เป็นความสวยงามที่ดึงดูดให้คนมาชมความงดงาม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่

เดิมใช้เป็นที่รับรองแขกของโชกุนและยังเป็นวัด (ปราสาท) ในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซังอีกด้วย ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว ชมความสวยงามที่วัดแห่งนี้

Back To Top