เกี่ยวกับเรา

hinokiland

ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ฮิโนกิแลนด์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 83 ไร่ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นดินแดนที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยความตั้งใจเพื่อรวบรวมศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม แบบญี่ปุ่นมาให้คนไทยได้สัมผัสในบรรยากาศที่สวยงามแบบญี่ปุ่นแท้ๆ
ฮิโนกิแลนด์ ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้านหน้าโครงการจะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ เขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า “โชคดี” ผ่านจากซุ้มประตูจะพบอุโมงค์เสาโทริอิจำนวน 88 คู่ เรียงรายไปจนถึงตัวปราสาทฮิโนกิ ปราสาทฮิโนกิมีทั้งหมด 4 ชั้น สร้างขึ้นจากไม้สนฮิโนกิ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นไม้สนชั้นสูงและเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น ซึ่งปราสาทฮิโนกิได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทคินคาคุจิหรือปราสาททองในเมืองเกียวโต

รายละเอียดในโครงการ


การเดินทาง

Back To Top